פגישת תקשור זוהי פגישה אשר מאפשרת נקודת מבט אחרת על החיים.

תקשור זה תקשורת , התקשור מאפשר תקשורת לעצמך.

להבין את הזוגיות שלך ,את הבחירות שלך, את ההתנהלות שלך מול הילדים ,בעבודה במשפחה.

להבין מה הם הרצונות שבך, התשוקות , הייעוד.

לפעמים אנחנו חווים קצרים בתקשורת מול עצמנו ומול אחרים וכאן אני נכנסת לתמונה , אני מאפשרת להבין איפה נוצר הקצר וכיצד ניתן לתקן לאותו .

אני עושה זאת באמצעות התקשור שניתן לדמות אותו לצילום רנטגן לנשמה .

אני חווה את מקור החסימה , התקיעות , שנובע מפחדים , חוסר מודעות , כאב ,חוויות עבר ועוד .

 


הכתבה הודפסה מאתר שרית רוזן – רזי הנפש: http://saritrozen.co.il

כל הזכויות שמורות לשרית רוזן - רזי הנפש. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, להקליט, לשדר, לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני, דיגיטלי, אופטי, מגנטי ו/או אחר – חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל באתר אינטרנט זה, בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי. כל שימוש בתכני האתר ללא אישור מפורש בכתב משרית רוזן אסור בהחלט.